Verandair® është një pikë referimi në lidhje me Tendat dhe Mbulimin e Taracave. Specializuar në këtë fushë që nga viti 1990, Verandair ka fituar një përvojë solide.

Pothuajse 30 vjet më vonë, me më shumë se 5000 instalime. Verandair nuk ka humbur objektivat e saj fillestare, për të dizenjuar mbulesa te një cilësije të lartë, solide dhe konforte.

Zbuloni pa vonesë një larmi tendash, mbulesa taracash, mbulesa pishinash dhe ambjentesh biznesi të markës Verandair!


15 Vjet Garanci për Strukturën e mbulesës

10 Vjet Garanci për Muret Anësore të mbulesës

5 Vjet Garanci për Aksesoret dhe Vidat

2 Vjet Garanci për Pjesën e Motorizuar