Video të projekteve tona më të fundit

Mbulese e lëvizshme Verandash, Pishinash etj, me 4 elementë, që mbeshtetet në mur dhe hapet duke u palosur në një anë.

Mbulese e lëvizshme Verandash, Pishinash etj, me 4 elementë, që mbeshtetet në mur dhe hapet duke u palosur në një anë.

Mbulese e lëvizshme Verandash, Pishinash etj, me 4 elementë, që mbeshtetet në mur dhe hapet ne mes duke u palosur në të dy anët.